söndag 1 april 2012

Viggo kommer till Duderö i slutet av MajVi kan stolta presentera vårat nya häftiga tjurinköp Viggo! Han vann sin prövningsomgång med t-tal 111 och har sedan dess varit på Alslöf gård i Halmstad. Nu som 8 åring får han byta betesmarkeroch flytta till oss. Som synes är det en mycket köttfull tjur som kombinerar det med väldigt lätta kalvningar och ett mycket trevligt sätt. 144 kalvar efter honom i Halmstad och endast 2 döda visar stor säkerhet. Viggo har också producerat tjurar som gått mycket bra på utställning och på prövningsstationen. I år testades två tjurar efter honom mot 14 andra limousintjurar, båda gick till auktion med 5 andra tjurar och betalades bra. Tack Karl och Karin för att vi får ta hand om Viggo några säsonger i slutet av hans karriär!