tisdag 5 april 2011

Fidel av Strömvik


Idag kom vår nya tjur. Verkar mycket lugn och trygg! Får gå med våra minsta tillväxttjurar, 4 stycken 1 åringar där han är klart störst men kanske inte bredast. Fidel är en pollad tjur med mycket tillväxt och storlek, samt en tilltalande exteriör.


Bluprad: födelse M103, D103, 200M 100, 200D 130, 365D 119, Total 125, slaktkroppstillväxt 126, Produktionsindex 121. Siffrorna indikerar en riktigt bra produktionstjur! Födelsevikt 42kg 200dagar 335kg samt 365 dagar 609kg vilket är mycket bra på prövningsstation, där de i regel växer något mindre än hemma.


Hur bra tjuren verkligen är det vet vi inte förrän när kvigor efter honom börjar kalva och producera. Så det är 4 år bort minst, detta är en långsiktig bransch.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar